Rejestracja
Twój koszyk
0 szt.
0,00
PLN

Kąpiel lodowa sposób na szybką regenerację mięśni

Lodowata kąpiel dla profesjonalistów, to skuteczna regeneracje mięśni i ciała po każdym treningu

Działanie niskiej temperatury wpływa na obkurczenie naczyń krwionośnych, redukuje obrzęki, ma działanie przeciwzapalne oraz uśmierzające ból. Już po kilku minutach kąpieli w lodowatej wodzie można poczuć ulgę w postaci rozluźnienia mięśni i zmniejszenia tzw. “zakwasów”. Spor­tow­cy od daw­na sto­su­ją ką­pie­le lo­do­we, aby ochło­dzić się i zre­ge­ne­ro­wać si­ły po tre­nin­gu.

Kąpiel lodowa, jakie przynosi korzyści?

Wszyscy znamy zabieg polegający na ma­so­wa­niu twa­rzy kost­ka­mi lo­du lub ich przykładaniu do miejsc kontuzjowanych. To pro­sty i szyb­ki spo­sób na to, by uśmierzyć ból a w zabiegach SPA po­pra­wić na­pię­cie skó­ry i zy­skać li­ftin­gu­ją­cy efekt. Ką­pie­le lo­do­we przy­no­szą jesz­cze wię­cej ko­rzy­ści. 

 • Wspie­ra­ją układ na­czy­nio­wo­-ser­co­wy oraz od­por­no­ścio­wy. 
 • Po­ma­ga­ją zre­ge­ne­ro­wać cia­ło po in­ten­syw­nym tre­nin­gu.
 • Zmniej­sza­ją sta­ny za­pal­ne.
 • Świet­ny spo­sób na to, by po­pra­wić swo­ją re­ak­cję na stres. Po ką­pie­li w zimnej wodzie odczuwamy ulgę i roz­luź­nie­nie.

Dla­te­go war­to roz­wa­żyć zim­ną ką­piel w przy­pad­ku prze­wle­kłe­go bó­lu i sta­nów zapalnych

Jaka jest najlepsza pora na kąpiel w lodowatej wodzie?

Za­raz po tre­nin­gu, kie­dy mię­śnie są zmę­czo­ne, a cia­ło prze­grza­ne. To naj­lep­sza po­ra na ką­piel lo­do­wą. Je­śli mo­żesz sta­raj się sko­rzy­stać z niej nie póź­niej niż 2 go­dzi­ny po tre­nin­gu lub in­nej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej.

Sta­raj się po­zo­stać w wan­nie tak dłu­go jak, 
 mo­żesz, ale nie dłu­żej niż 15 mi­nut.

Je­śli obec­nie nie prowadzimy żad­nej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej, na­dal mo­żemy sko­rzy­stać z lecz­ni­czych efek­tów ką­pie­li lo­do­wych. Można wykorzystać kąpiel w zim­nej wodzie, 30 do 60 mi­nut przed snem, po­nie­waż ob­ni­że­nie tem­pe­ra­tu­ry cia­ła mo­że po­móc w głęb­szym, spo­koj­niej­szym śnie lub sko­rzy­stać z tej prak­ty­ki z sa­me­go ra­na, by na­brać ener­gii i oży­wić or­ga­nizm.Przygotuj się na zahipnotyzowanie legendą 

Chilly GOAT od Master Spas!


Często zadawane pytania dotyczące wanny z zimną wodą

Na czym polega terapia zimną wodą?

Terapia zanurzeniowa w zimnej wodzie to technika polegająca na zanurzeniu ciała w zimnej wodzie na krótki czas. Terapia ta jest często stosowana przez sportowców w celu zmniejszenia bolesności i stanu zapalnego mięśni po wyczerpującym treningu lub zawodach. Terapia polega na obniżeniu temperatury powierzchniowych tkanek ciała, co z kolei powoduje zmniejszenie dopływu krwi do danej okolicy. To zmniejszenie przepływu krwi pomaga zmniejszyć stan zapalny i obrzęk, a także może pomóc zmniejszyć ból i bolesność.

Kto może skorzystać z wanny z zimną wodą?

Terapia zanurzeniowa w zimnej wodzie może być korzystna dla różnych osób, w tym sportowców, osób z pewnymi schorzeniami i osób pragnących poprawić ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie.

 • Szczególnie sportowcy często stosują terapię zanurzeniową w zimnej wodzie, aby zmniejszyć bolesność mięśni i stany zapalne po intensywnych treningach lub zawodach. Terapia ta może również pomóc skrócić czas regeneracji i zmniejszyć ryzyko kontuzji.
 • Osoby cierpiące na określone schorzenia, takie jak zapalenie stawów lub fibromialgia, mogą również odnieść korzyść z terapii zanurzeniowej w zimnej wodzie. Zimna woda może pomóc zmniejszyć stan zapalny i ból w dotkniętych obszarach, zapewniając ulgę w tych schorzeniach.

Ponadto wykazano, że terapia zanurzeniowa w zimnej wodzie ma pozytywny wpływ na ogólny stan zdrowia i dobre samopoczucie. Może pomóc poprawić krążenie, wzmocnić układ odpornościowy i zwiększyć poziom energii. Może być również skuteczny w zmniejszaniu stresu i niepokoju.

Jak długo powinienem przebywać w zimnej wannie Chilly GOAT firmy Master Spas?

Czas przebywania w łaźni lodowej może się różnić w zależności od tolerancji danej osoby i celu zanurzenia w zimnej wodzie. Generalnie zaleca się przebywanie w zimnej wodzie przez 5-15 minut.

Jeśli celem terapii zimną wodą jest zmniejszenie bolesności i stanu zapalnego mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym, wystarczający może być krótszy czas trwania terapii wynoszący 5–10 minut. Może to pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego i wspomaganiu regeneracji bez nadmiernego narażania organizmu na działanie niskich temperatur.

Ważne jest jednak słuchanie swojego organizmu i stopniowe wydłużanie czasu trwania kąpieli lodowej.

 • Uwaga: choć zanurzenie w zimnej wodzie może być korzystne dla większości osób, należy jednak mieć świadomość, że może to mieć wpływ na krążenie, tętno i ciśnienie krwi. Jeśli cierpisz na schorzenia związane z którymkolwiek z tych obszarów, przed kontaktem ciała z zimną wodą zasięgnij porady lekarza.
 • Należy unikać długotrwałego kontaktu z zimną wodą. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia należy zawsze zasięgnąć porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.
 • Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z terapią zimną wodą, zapoznaj się z tą praktyką. Zacznij od cieplejszej wody i krótszego czasu ekspozycji. Podczas adaptacji zachowaj ostrożność podczas obniżania temperatury lub wydłużania czasu trwania zimnych kąpieli. Unikaj celowej hiperwentylacji przed i podczas zanurzenia w zimnej wodzie.
 • Można ustawić temperaturę wody w zakresie od 40 stopni Fahrenheita do 104 stopni Fahrenheita. Możesz łatwo użyć inteligentnej aplikacji, aby ustawić wodę zgodnie z określonym protokołem zimnej wody.
 • Wybierając miejsce na wannę z zimną wodą, należy wziąć pod uwagę trzy rzeczy: dostępność, wsparcie konstrukcyjne i energię elektryczną.
 • Jeśli chodzi o instalację zimnej wanny Chilly GOAT, masz swobodę wyboru pomiędzy instalacją na zewnątrz lub wewnątrz. Najlepszym miejscem będzie takie, które zachęca do włączenia zimnej wanny do codziennych zajęć. 
 • Instalacja zewnętrzna może zapewnić wyjątkowe i odświeżające doświadczenie. Z drugiej strony możesz umieścić go w garażu, sali fitness lub innym pomieszczeniu. Pamiętaj tylko, aby upewnić się, że pomieszczenie ma odpowiednią wentylację.
 • Miejsce dla wanny powinno być płaską, równą powierzchnią, która utrzyma ciężar zimnej wanny. 

Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak dostępność lokalizacji, wsparcie konstrukcyjne i zgodność z lokalnymi przepisami, możesz podjąć świadomą decyzję o tym, gdzie zainstalować zimną wannę, aby zapewnić Tobie i Twoim użytkownikom relaksujące i przyjemne doświadczenie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zawsze zalecamy skonsultowanie się ze specjalistą, aby zapewnić sprawny i bezpieczny proces instalacji.

Jak utrzymać czystość wody?

Chcesz skorzystać z zalet terapii zimną wodą — zamiast tracić czas na utrzymywanie zimnej wanny. Dzięki wbudowanemu systemowi filtracji i minimalnemu zapotrzebowaniu na środki chemiczne utrzymanie zimnej wanny Chilly GOAT w czystości jest proste

 • Zimna wanna Chilly GOAT posiada wbudowany system filtracji, który pomaga usunąć z wody zanieczyszczenia, takie jak gruz i brud. Pomaga to utrzymać czystość i przejrzystość wody bez konieczności nadmiernej konserwacji.
 • A ponieważ woda jest zimna, będziesz potrzebować mniej środków chemicznych, aby woda była czysta, przejrzysta i bezpieczna do namaczania. Dzieje się tak, ponieważ zimniejsza woda spowalnia rozwój bakterii i innych mikroorganizmów, zmniejszając zapotrzebowanie na wiele środków chemicznych.
 • Master Spas zaleca regularne testowanie wody i w razie potrzeby równoważenie chemikaliów.

Czy oferujecie gwarancję?

Chilly GOAT Cold Tubs jest wspierane przez zaangażowanie Master Spas w jakość i obsługę. Master Spas oferuje gwarancję dla użytkowania osobistego, która obejmuje 2 lata ochrony konstrukcji i powierzchni skorupy. Sprzęt, instalacja wodno-kanalizacyjna, armatura ścienna, system oświetlenia LED, system UV i system antypoślizgowej podłogi objęte są roczną ochroną.

Szybka obsługa gwarancyjna gwarantuje, że wszelkie potencjalne problemy zostaną rozwiązane, dzięki czemu będziesz mógł cieszyć się codzienną kąpielą w zimnej wodzie bez żadnych zakłóceń.

Czytaj więcej …

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z nowościami w naszym sklepie
Administratorem Twoich danych będzie Vitamela Sp. z o.o., zarejestrowana; Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000497685. Dane będą przetwarzane w celu wysłania informacji. Przed zapisem prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności.
Rower wodny Aqua Bike Professional Hydrorider

Aqua Bike Professional Hydrorider to nowy niepowtarzalny stacjonarny rower wodny umożliwiający wykonywanie ćwiczeń aerobowych w wodzie. Wykonany ze stali nierdzewnej, wytrzymujący trudne warunki pracy w środowisku wody basenowej.

Cena na zapytanie

Rower wodny w wannie SPA Bike TONIC V3

Spa Bike Tonic V3 - to wanna z hydromasażem w której jest zamontowany na stałe rower wodny aqua bike

Cena na zapytanie

Szukaj